Observer-1

Energy Observer otestuje účinnost nových vodíkových technologií

Snaha o nahrazení fosilních paliv alternativními zdroji energie je spolu se snahou o snížení emisí už několik let na prvním místě ve většině zemí. Nejen výrobci dopravních prostředků se tomuto trendu snaží přizpůsobit. Jedním ze základních předpokladů úspěchu je testování nových energetických technologií.

 

 

Energy Observer, výjimečný katamaran, se snaží právě o takové testování svých použitých palubních technologií v extrémních podmínkách. Tato loď vyplula na moře s cílem obeplout kolem světa bez použití fosilního paliva na svůj pohon. Kombinace sluneční a větrné energie se systémem vyrábějícím vodík zabezpečuje tomuto plavidlu jeho energetickou soběstačnost. Právě kvůli vodíkovým technologiím, které tato loď testuje, se do projektu zapojila i společnost Toyota Motor Europe.

Vodík, který má 3krát větší energetickou hustotu než motorová nafta, jeho spalování neprodukuje CO2 a je ho na světě přebytek, by mohl vyřešit problémy s přerušovanou dodávkou energie. Navíc dokáže využívat i přebytky energie, což by zvýšilo nezávislost mobilních i stacionárních zařízení.

Jak se vyjádřil viceprezident pro obchod a marketing společnosti Toyota Motor Europe Matt Harrison:

 

"Toyota je průkopníkem vodíkových technologií již nejméně 20 let. Vodík umožňuje rychlé tankování, nabízí dlouhý dojezd a skvělé zkušenosti s cestováním zcela bez emisí. Umožňuje pohánět osobní automobily, autobusy, nákladní vozidla či dokonce vysokozdvižné vozíky."


Zdroj: https://www.facebook.com/pg/EnergyObserverExpedition/photos/  

Energy Observer pohání výhradně energie získaná ze slunce, větru a vodíku. Takový pohon neprodukuje žádné emise či skleníkové plyny. A co se týká získání vodíku, ten si dokáže sám vyrobit z mořské vody, přičemž zanechává pouze minimální uhlíkovou stopu. Kromě ekologické výhody poskytuje vodík jako palivo lodi výraznou výhodu z hlediska hmotnosti (až 50% výtlaku lodi) v porovnání s řešením, kdy by se energie skladovala výlučně do baterií. 

Celý tento projekt dostal pojmenování Odysea budoucnosti (The Odyssey for the Future) a jeho mise je najít a testovat řešení budoucnosti, které spočívají v ekologickém využívání a uskladňování energie z přírody a šíření těchto řešení po celém světě. Expedice, která se uskutečňuje pod vedením Jerome DELAFOSSE a kapitána Victoriena Erussarda má trvat 6 let. A kolik by to vše mělo stát? Předpokládané náklady na tuto expedici činí přibližně 4,07 mil. eur ročně. Přestože byla tato loď představena v roce 2017 ve francouzském městě Saint-Malo, její historie sahá dále. Původně šlo o závodní loď, která získala v roce 1994 cenu Julese Verna, když se jí podařilo obeplout zeměkouli za méně než 75 dní. V rámci tohoto projektu však zapomene na rychlé tempo a bude se pohybovat rychlostí zhruba 18 km / h.   


Zdroj: https://www.facebook.com/pg/EnergyObserverExpedition/photos/

Během své plavby navštíví katamaran 50 zemí se 101 zastávkami ve významných ekologických městech. Po loňské plavbě ve Francii, pokračuje loď v tomto roce ve Středozemním moři a v roce 2019 se chystá na sever Evropy. Cílem její plavby bude Tokio a Olympijské hry v roce 2020, které se tam budou konat. Právě na nich by chtěl tým Energy Observeru představit vizi vodíku jako klíčového řešení energetických změn. V roce 2020 čeká katamaran ještě Amerika, v roce 2021 Asie a Oceánie a na konec expedice v roce 2022 Asie a Afrika. V současnosti absolvoval Observer svou poslední, 33. oficiální zastávku tohoto roku v Lisabonu před svým návratem do Saint-Malo.

Oddysea budoucnosti je prvním pokusem o obeplutí celé planety v energeticky nezávislém plavidle. A jaké jeho technické předpoklady mají zajistit úspěch akce? Tento 30 metrů dlouhý a 13 metrů široký katamaran váží 28 tun. Na svém povrchu má umístěny tři typy solárních panelů na ploše 130 m² a výkonem 21 kWp, které pocházejí z dílny laboratoře CEA-Liten. Panely jsou speciálně přizpůsobeny pro použití na povrchu lodi, protože mají protiskluzovou úpravu, aby bylo po nich možné bezpečně se pohybovat. Větrnou energii zajišťují dvě větrné turbíny, každá o výkonu 1 kW a výškou 2 m. Rychlost zabezpečuje i tažný drak, který dokáže při pohybu katamaranu roztáčet lodní šrouby, a tím vytvářet energii pro dva elektrické motory. Přebytečná energie z těchto obnovitelných zdrojů je využita při procesu výroby vodíku z mořské vody a jeho uskladnění (do cca 8600 litrů vody). Z této uskladněné energie bude zásobován vodíkový palivový článek v případě noci či bezvětří.


Zdroj: https://www.facebook.com/pg/EnergyObserverExpedition/photos/

Během expedice bude tým Observer shromažďovat dokumentární obsah o spolehlivých řešeních. Tyto informace budou následně zpracovány do 8-dílného seriálu a vysílaného na stanici Planète + a také přes sociální sítě právě v tomto období.

 

Zdroj:

http://www.energy-observer.org/
www.solarninovinky.cz