243

Chci ohřívat vodu

Jak vám Sunmander pomůže bez vysokých nákladů vyrobit teplou vodu

Cesta k laciné teplé vodě je již dostupná pro každého - jak pro majitele obytného domu, tak i pro obyvatele bytového domu. Systémy pro ohřev vody dělíme na takové, které zajišťují ohřev vody ze slunce nebo pomocí tepelného čerpadla. Ty první ještě dělíme na fototermické a fotovoltaické. Konstrukčně jsou tyto dva systémy dost podobné.

 

Fototermický systém ohřevu vody

Fototermický systém malou rychlostí transportuje sluncem ohřátou teplonosnou kapalinu ze slunečního kolektoru do centrálního zásobníku teplé vody. Z něj se ohřátá voda dostane potrubím tam, kde ji potřebujete: do rozvodů vytápění, zásobníku teplé vody na mytí, či bazénu. Nebo do všech najednou. A to i při starších stavbách s vyšší spotřebou energií. Pohyb v potrubí zajišťuje malé elektrické oběhové čerpadlo. Optimální navržený a kvalitně namontovaný fototermický systém pokryje bez problémů prakticky v plném rozsahu spotřebu teplé užitkové vody pro jakýkoliv rodinný i bytový dům. Je třeba počítat s faktem, že nejvíce užitku přináší od jara do podzimu, tedy během slunečných dnů. V zimě je vhodné využívat další zdroje tepelné energie, např. plynový kotel, elektrický proud, nebo tepelné čerpadlo.

Fotovoltaický systém ohřevu vody

Další cestou k laciné teplé vodě může být fotovoltaický systém. V tomto případě sluneční panely vyrábějí elektrický proud, který ohřívá vodu v zásobníku teplé vody, odkud se přes potrubí rozvádí do oběhu v rámci rozvodů. Využívá se jako užitková voda, nebo i na vytápění. I v tomto případě platí, že správně zvolená konfigurace a montáž znamenají i bezproblémové zásobování teplou vodou v daném objektu. Fotovoltaické panely nepotřebují ke svému fungování neustále sluneční světlo. Jsou schopny pracovat, i když je zatažená obloha, i během deštivých a mrazivých dní. Vyžadují také minimální údržbu. Celý systém je skládačkou: začít můžete ohřevem vody v domě, po čase si ji rozšíříte na ohřev vody v bazénu. Na konci můžete systém dobudovat do stádia vlastní sluneční elektrárny.
 

Ekonomika a návratnost

Co se týče ekonomiky, návratnost investice do tohoto způsobu ohřevu vody pro domácnosti může být od 6 do 12 let. Životnost takových aparatur se dnes pohybuje již na hranici 25 - 30 let, kvalita je velmi vysoká, provoz bezproblémový. Pokud ji už máte namontovanou, od té chvíle neznáte napětí při očekávaném vyúčtování za topení a spotřebu teplé vody. A ještě vám na ni přispěje stát. I v tomto případě beze zbytku platí, že vyšší pořizovací náklady na začátku znamenají dlouhodobou úsporu, ale i šetření životního prostředí. Co se týče finančních úspor, ty se pohybují, ve srovnání s běžným ohřevem, na hranici 50 - 60%.