london-3569264_1280

Bytové domy, administrativní budovy, firemní objekty

V budovách, které vykazují velkou spotřebu teplé užitkové vody, je sluneční energie velmi dobře zužitkovatelný na její ohřev a předehřev. Počet kolektorů určuje množství spotřebované teplé vody a kvalita provedení okruhu její cirkulace. Systém pracuje po celý rok bez nároku na obsluhu a je možné monitorovat jej na dálku. Kvůli montáži solárního systému není nutná odstávka teplé vody.


Instalace systému

Solární systém je v takových případech vsunut mezi přívod studené vody a existující objektovou stanici nebo již nainstalován zásobníkový ohřívač. Solární kolektory předehřívají studenou vodu přiváděnou do solárního zásobníku teplé vody. V případě potřeby je dohřívána dosavadním způsobem, což zajišťuje její stabilní dodávku po celý rok.

Úspory

Tepelný zisk solárního systému celoročně snižuje energetické nároky na ohřev vody a současně pokrývá tepelné ztráty z jejího cirkulačního okruhu. Předehřev teplé vody je takto zajištěn v průběhu celé topné sezóny. Mimo topné sezóny je voda systémem ohřívána zdarma. V konečném součtu umožní solární systém až 50% úsporu energie potřebné na ohřev vody. Nezanedbatelným ekonomickým přínosem je zvýšení životnosti aktuálního zdroje tepla v budově.

Montáž a prostorové nároky

Konstrukce pro umístění kolektorů je volně umístěna na střeše. Nezasahuje do konstrukce střešního pláště, není pevně spojena s konstrukcí budovy. Potrubí solárního rozvodu je svedeny do technické místnosti v suterénu. Tuto místnost lze vytvořit z jakéhokoliv prostoru v suterénu.

Technické požadavky

  • nestíněná plocha pro instalaci solárních kolektorů
  • při sedlových střechách jižní orientace střechy
  • objektová stanice
  • prostor pro instalaci akumulačních nádrží, výměníků a řídících prvků systému
  • statické parametry objektu kvůli realizaci potřebných stavebních úprav