voltika

Fotovoltaika VOLTAsun

Fotovoltaické systémy VOLTA ON, VOLTA OFF a VOLTA HYB rychle a efektivně snižují náklady na výrobu elektřiny. Jejich jednotlivé součásti jsou výhradně certifikovanými a společností ověřenými značkovými produkty. Záruku na zhotovené dílo si zákazník vybírá sám. Může se pohybovat od 2 do 5 let, na výkon solárních panelů až do 25 let. Firma dodává všechny své systémy na klíč. Pro šikovné klienty a montážní firmy Sunmander dodá systém formou jednotlivých komponentů. Součástí každé dodávky je bezplatná konzultační pomoc, vyřízení žádosti o připojení do distribuční sítě a zkoušky a revize potřebné k uvedení zařízení do provozu. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis a dodávka náhradních dílů. Provoz nevyžaduje téměř žádnou obsluhu.

 

VOLTA ON

Fotovoltaický systém Sunmander typu VOLTA ON je fotovoltaickou elektrárnou, která je připojena na distribuční soustavu elektřiny. Je možné jej instalovat  bez problémů na jakoukoliv rovnou i šikmou střechu. Výkon systému se pohybuje od 1,4 kW do 9,9 kW. Z tohoto je vidět, že jeho instalace je možná na malé rodinné, ale i na větší obytné domy, či firemní budovy. Každá instalace obsahuje určitý počet solárních panelů, nosnou konstrukci, montážní a elektroinstalační materiál potřebný pro zapojení systému a měnič napětí. Nespotřebovaná elektřina odchází přes domovní rozvaděč do distribuční sítě.

 

VOLTA OFF

VOLTA OFF -  fotovoltaický systém firmy Sunmander je určen pro budovy v oblastech, kde není možné napojit se na distribuční síť. Rovněž se dá instalovat na rovnou i šikmou střechu. Na výběr máte dva výkony: první je 1,4 kW a může, ale také nemusí obsahovat zásobník teplé užitkové vody. Druhý má výkon 2,5 kW a rovněž může být se zásobníkem TUV nebo bez něj. Všechny instalace obsahují solární panely s nosnou konstrukcí, montážní a elektroinstalační materiál a měnič napětí. Systém je z hlediska výkonu vhodný pro rodinné domy a menší budovy. Energii, kterou vyrobí navíc, je možné kromě ohřevu vody také uskladnit v akumulátorech a použít jako rezervní nebo také na nabití elektrických baterií.
 
 

VOLTA HYB

Jakousi kombinací VOLTA ON a VOLTA OFF systému je hybridní systém. Společnost Sunmander dodává různé verze systému Hybrid, všechny je možné instalovat na rovnou i šikmou střechu. Verze mohou mít různé výkony, dle požadavků zákazníka, a k nim odpovídající výkony akumulátorů. I v tomto případě, jak při VOLTA ON systému, odchází přes domovní rozvaděč nespotřebovaná elektřina do distribuční sítě.