246

Chci vyrábět elektřinu

Jak si vyrobíte elektřinu ze slunce s produkty Sunmander.

Vyrobit si s pomocí slunce elektřinu pro domácnost, ale i pro celý činžovní dům, není problém. Fotovoltaické panely zachycují sluneční energii, která se přeměňuje na stejnosměrný elektrický proud. Ten se kabelem dostane do měniče napětí, kde se mění na střídavý. Rozvody ho pak dovedete do každé místnosti a dále ke každému spotřebiči v budově. Zbytkový proud lze uskladnit v akumulátorech a dále využívat, nebo jej odvést do distribuční sítě. 

 


On-grid systém

Nejčastěji používaná sestava zapojení fotovoltaické elektrárny se jmenuje on-grid systém. Je navržena na základní úsporu nákladů na výrobu elektrické energie. Elektřina, kterou momentálně solární panel vyrobí, přímo spotřebují elektrické zařízení a spotřebiče v budově. Když jí vyrobíte více, než spotřebujete, můžete ji posílat do elektrické distribuční sítě. Pokud jste na fotovoltaickou elektrárnu získali od státu příspěvek, přebytečnou elektřinu odvádíte do sítě zdarma.

Off-grid systém

Je ideální, pokud máte v systému namontované akumulátory, jste soběstační a netrápí vás výpadek energie v distribuční síti. Navíc, máte dvě možnosti, co se zbytkovým proudem, kteří jste vyrobili ve vlastní sluneční elektrárně. Zmíněné akumulátory si dobíjíte přebytečnou elektrickou energií, kterou využíváte např. na dobíjení elektrického kola či koloběžky, nebo auta na elektrický pohon. Můžete si jí také ohřívat vodu v domácnosti. V tomto případě se jedná o tzv. off-grid systém. Vhodný je zejména do oblastí, kde není možné napojit se na stávající elektrickou rozvodnou síť.

Hybridní systém

Je kombinací on-grid a off-grid systému. Pokud máte přebytek energie i po dobití baterií, můžete ji opět dodávat do distribuční sítě. Naopak, pokud vyčerpáte i rezervy z akumulátorů, stále můžete elektřinu odebírat ze sítě. I zde však platí, že pokud jste na zařízení získali příspěvek od státu, přebytečnou elektřinu odvádíte do sítě zadarmo.

Ekonomika a návratnost

Životnost fotovoltaické elektrárny je cca 30 let, návratnost závisí na konkrétní investici, její umístění, území, kde se stavba nachází. No pokud ji už máte, uvědomíte si, že montáž byla vlastnějednoduchá a rychlá, údržba není téměř žádná a slunce vám fakturu nepošle. Navíc šetříte naše životní prostředí a může vám na ni přispět i stát. Vyšší investice na začátku znamená od začátku nižší náklady na elektřinu, nebo i na přípravu teplé vody, nebo vytápění. Záruka na celé dílo může být až 5 let, na výkon solárních panelů až 25 let.