125

Bude rok 2018 pro fotovoltaiku přelomový?

Minulý rok byl pro fotovoltaiku velmi úspěšný. V roce 2017 se celosvětově nainstalovali fotovoltaické sítě o velikosti 98,9 GW. Oproti roku 2016 šlo o 29% zvýšení a dosud nejúspěšnější rok v historii fotovoltaiky. K tomuto výsledku přispěla Čína, jako největší budovatel solárních elektráren, když její solární trh dosáhl až 52,8 GW. Následovalo USA se svými 11,8 GW a Indie s 9,6 GW instalovaného výkonu. V rámci Evropy došlo k nárůstu o 28%, kdy bylo nainstalováno 8,6 GW čisté energie.Na základě těchto výsledků a současných událostí v Evropské unii, vyjádřil své obavy s udržením tempa v oblasti solární energie se zbytkem světa i předseda společnosti So-lar Power Europe, Christian Westermeier. Ve svém prohlášení přitom uvedl, že je potřebné řešení překážek souvisejících s využitím solárního potenciálu a odstranění obchodních bariér při solárních panelech.

Podle více analytiků má být právě rok 2018 přelomovým rokem pro fotovoltaickou síť, ale doprovázet ji budou i různá úskalí. V tomto roce se má prolomit trojciferní hranice na globálním trhu, s očekávaným počtem 108 GW připojené fotovoltaické sítě.Zdroj: http://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/global-solar-photovoltaic-installations-exceed-100-gigawatts-2018-ihs-marki
Společnosti jako IHS Markit a GTM Research vytyčili několik hlavních trendů, které budou ovlivňovat světový solární trh v roce 2018.

Nedostatek základní suroviny pro solární panely
Vliv na cenu solárních panelů budou mít bezpochyby události v Číně. Právě zde se zavřely některé továrny na zpracování polykrystalického křemíku, základní suroviny pro solární panely. Už koncem roku 2017 stoupla cena této suroviny o více než třetinu. K odstavení továren  došlo pro regulační opatření v oblasti životního prostředí. Čínská vláda se totiž i tímto způsobem snaží naléhavě řešit problém znečištění životního prostředí, ve kterém drží Čína světové prvenství. Jelikož je Čína i největším dodavatelem solárních panelů, výpadky v dodávce tohoto typu křemíku či v konečném důsledku solárních panelů výrazně ovlivní cenu solárních panelů, zejména v první polovině roku 2018.

Ztížená dodávka solárních modulů
Za ideálních podmínek by se měl poměr mezi dostupnou kapacitou solárních modulů a jejich poptávkou pohybovat mezi 30-60%. V takovém případě by oproti minulému období ceny modulů měly klesnout se stabilními sazbami. V případě, že je trh přesycený, to znamená, že poměr přebytečné kapacity je nad úrovní 60%, je předpoklad rychlejšího klesání cen. Po zvýšení cen v roce 2017 se stala Čína i zajímavým trhem pro domácí výrobce. Tím se zvýšila domácí poptávka a nabídka do jiných zemí je tak omezená. I na základě toho je v tomto roce  předpoklad napětí mezi nabídkou a poptávkou v první polovině roku 2018, zatímco v druhé polovině by měly ceny rychleji klesat.

Rozšíření globálních solárních nabídek
V současnosti evidujeme 53 vnitrostátních trhů, ve kterých je zavedený tendrový nebo aukční způsob získávání státních zakázek. Počet takových zemí by se mohl rozšířit o dalších 29 zemí, ve kterých se takový systém veřejných zakázek plánuje zavést. Podle vedoucího analytika GTM Research Toma Heggartyho bude na základě toho oznámených více než 3 GW slunečních tendrů pouze v 1. čtvrtletí letošního roku.
 
Dominantní postavení velkých zemí
I když se podíl velkých zemí na světovém trhu oproti minulému roku sníží z 82% na 72%, své vedoucí postavení si i letos udrží Čína, USA, Indie a Japonsko. Počet zemí instalujících 1 a více GW ročně se v průběhu příštích dvou let zvýší z 9 na 14 díky zemím jako Brazílie, Egypt, Mexiko, Nizozemsko a Španělsko.
 

Zdroj: https://www.greentechmedia.com/articles/read/solar-trends-2018-gtm-research#gs.LOiPi9A
Diverzifikácia USA
Podle výzkumu GTM bude v období příštích 4 let až 18 amerických států instalovat 1 GW nebo více čisté energie, což bude sumární představovat 80% celkových solárních instalací v USA.

Náklady na BOS sníží cenu celkových nákladů
V roce 2018 budou náklady na BOS ( "Balance of system cost" - označení pro všechny kom-ponenty fotovoltaických systémů kromě modulů, jde např. O vodiče, spínače, kryty, pojistky) představovat největší podíl na nákladech fotovoltaických projektů. Při vylepšení efektivnosti solárních systémů, konkrétně díky modulům s vyšším výkonem a střídači s výkonem 1 500 voltů, se podaří dosáhnout úspory nákladů BOS mimo nákladů na hardvér, a tak pomohou solární energii být konkurenceschopnou jiným zdrojům výroby energie na světě.

Fotovoltaika jako silný konkurent pro uhlí a zemní plyn
Cena solární energie je konkurence schopná ceně klasicky vyráběné energie. Dokonce nejbližší prognózy říkají, že její cena bude mít klesající charakter. Analytik GTM Research Solar, Ben Attia, však zdůraznil, že při globálních solárních projektech s nízkou cenou však třeba počítat také s faktem, že jejich realizace trvá dlouhou dobu a tyto projekty jsou stále nedokončené.

Rozvoj trhu s výkonovou elektronikou
Rostoucí trh s výrobou elektrické energie a zvýšení zaměření na bezpečnost způsobí šíření technologií výkonové elektroniky, zejména mikroinvertorů a DC optimalizátorů, které momentálně tvoří pouze zlomek měničů na trhu.

Vzrůstající zájem o uskladnění energie do solárních projektů
Podle informací z projektu „Plán elektrického zdroje 2016“ společnosti Colorado (dceřiné společnosti Xcel Energy), který byl spuštěn v roce 2017, bylo více než 83% nabídek týkajících se OZE, resp. OZE spojených s uskladněním energie. Tyto nabídky jsou důkazem zájmu společnosti o solární skladovací prostor pro energii.

Útlum amerického solárního trhu kvůli schváleným dovozním clům   
Ačkoli celkové ceny za solární systémy (včetně nákladů na mzdy, povolení, hardware) mají klesající tendenci na celém světě, v USA je cena (i to v závislosti na státu) výrazně vyšší než v jiných zemích OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) . K tomuto vývoji přispělo i nedávné Trumpovo schválení cla pro solární panely.
 Analýza společnosti GSM Research uvádí, že dovozní cla na solární moduly a články schválené americkým prezidentem D. Trumpem s cílem podpořit jeho politiku "Amerika na prvním místě" způsobí v příštích pěti letech 11% pokles fotovoltaických zařízení v USA. To bude představovat snížení o 7,6 GW americké instalované kapacity solární energie. I když solární trh v tomto roce bude muset čelit různým zmíněným úskalím, podle analytických společností jako Greentech Media a IHS Markit, je tento rok pozitivně nakloněn rozvoji solárního světového trhu a překročení trojciferné hranice v počtu instalovaných GW čisté energie.

Zdroj: https://www.greentechmedia.com/articles/read/solar-trends-2018-gtm-research#gs.LOiPi9A
            http://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/ihs-markit-white-paper-identifies-eight-global-solar-and-energy-storage-mar
            http://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/global-solar-photovoltaic-installations-exceed-100-gigawatts-2018-ihs-marki
            https://www.renewableenergyworld.com/articles/2018/03/global-solar-installations-jumped-29-percent-in-2017.html