Kontakt

effective energy CZ s.r.o.
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

info@sunmander.cz
+420 777 162 682

IČO: 05548594
DIČ: CZ 05548594

Účet: 2114889425/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Společnost je registrovaná v Obchodním rejstříku, Krajský soud v Brně, Spisová značka C 102040