242

Chci ohřívat vodu v bazénu

Jak vám Sunmander pomůže snížit náklady na provoz bazénu

Ušetřit můžete i při ohřevu vody v domácím bazénu. Dá se to několika způsoby. Více funkční solární systémy umožňují ohřev teplé užitkové vody, vytápění, i ohřev bazénu. Dají se na to využít i tepelná čerpadla. A ještě jeden argument ve prospěch ohřevu: bez něj se budete koupat několik týdnů, s ním si prodloužíte sezónu koupání přibližně na půl roku.


Kolektory a absorbéry

Je faktem, že ve světě i u nás rok od roku stoupají průměrné letní teploty. Stále je však v našem zeměpisném pásmu nutné vodu v bazénu v létě ohřívat. Od velikosti bazénu a požadované teploty vody v něm se odvíjí typ a velikost instalovaného systému. Při menších si vystačíte s tzv. absorbéry, v nichž voda z bazénu proudí a ohřívá ji přímo slunce. Při větších se využívá tzv. dvou okruhový systém, složitější a finančně náročnější, ale mnohem účinnější. Voda v bazénu nemusí dosahovat výšku teploty užitkové vody. Na její ohřev proto výborně slouží více funkční kolektorové solární systémy. Dovedou topit, ohřívat vodu v budově i v bazénu a proto obsahují dva výměníky tepla.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Toto zařízení "zhodnocuje" médium, které využívá, tedy vzduch, velmi efektivně. Přeměňuje tepelnou energii ze vzduchu pomocí jeho komprese a expanze na teplo. Pro přenos tohoto tepla do bazénové vody i v tomto případě slouží teplovodní výměník. Tepelné čerpadlo pracuje bez hluku, ke své činnosti nepotřebuje sluneční energii. Potřebuje však napojení na pískovou filtraci, aby celý systém fungoval. Montáž a spuštění trvá asi dvě hodiny, je připojitelné k novému, ale i starému bazénu. Vodu v něm dokáže ohřát o 12 stupňů i pod zataženou oblohou. Zamračené léto v tomto případě neznamená omezenou možnost koupání.

Ekonomika a návratnost investície

Návratnost investice do fototermického, nebo fotovoltaického ohřevu vody může být 6 - 12 let. Životnost je dnes již na hranici 25 - 30 let. Kvalita je vysoká, provoz bezproblémový. Přispěje vám na něj i stát, pokud ho chcete využít primárně na ohřev vody nebo výrobu elektřiny. Platí, že vyšší pořizovací náklady na začátku znamenají dlouhodobou úsporu, ale i šetření životního prostředí. Finanční úspory se pohybují, ve srovnání s běžným ohřevem, na hranici cca 50%.
Při tepelném čerpadle srovnání vstupních nákladů na koupi a instalaci s provozními náklady vychází jednoznačně. Míra úspory často dosahuje 50%, pořizovací cena může být dvojnásobná. To se okamžitě projeví v nižších nákladech na teplo, přičemž návratnost investice je 6 - 11 let. Při růstu cen energií se však tato doba stále zkracuje.


Bazén solar 3,5kW

 • 2 × Sun Wing T4 Cu 2,2- ploché kolektory - 4 vývodové
 • Konstrukce na střechu (zem)
 • Odvzdušňovací ventil
 • Přípojka kolektoru
 • Instalace
 • Dovoz
 • Potrubí 10m + základní šroubování solar
 • uvedení zařízení do provozu

Cena
54.717 KČ S DPH


Bazén Solar 7kW

 • 4 × Sun Wing T4 Cu 2,2- ploché kolektory - 4 vývodové
 • Konstrukce na střechu (zem)
 • Odvzdušňovací ventil
 • Přípojka kolektoru
 • Instalace
 • Dovoz
 • Potrubí 10m + základní šroubování solar
 • uvedení zařízení do provozu

Cena
85.215 KČ S DPH