clima-ac

Klimatizace CLIMAsun

Klimatické podmínky v našich končinách se mění, léta jsou dlouhé a horké. Klimatizace proto v dnešní době není luxusem, spíše standardem. Je to vlastně zařízení, které upravuje parametry vzduchu v místnosti, nebo budově.


Výběr klimatizace závisí na několika faktorech, které je třeba probrat s odborníky. Její základní funkcí je chlazení, přičemž je třeba brát v úvahu, jaký prostor potřebujete chladit, jeho velikost, orientaci podle světových stran, počet lidí, oken a dveří, způsob větrání a další reálné okolnosti. Po jejich zvážení a výběru konkrétního typu vám specialisté navrhnou a zrealizují způsob elektroinstalace, trasu potrubí a odvod kondenzátu, který vzniká jako vedlejší produkt chlazení.