241

Chci i topit

Jak vám Sunmander zajistí teplo domova

Využití solární energie na vytápění je možné několika způsoby. V principu však platí, že solární energii využíváme na podporu vytápění, přičemž základem systému je zařízení na ohřev vody. Tu pak můžeme ohřívat fototermikou, fotovoltaikou, nebo např. plynovým kotlem. Jako doplňkový zdroj tepla můžeme využívat tepelné čerpadlo.

 

Fototermika a fotovoltaika

Topení pomocí fototermického  zařízení využívá solární energii na ohřev teplé užitkové vody. Ta je ohřívána v zásobníku, z něhož se dostává potrubím do zásobníku na mytí, ale i do rozvodů topení. Při fotovoltaickém systému si nejdříve vyrobíme ze slunce elektrický proud, který pak používáme na ohřev užitkové vody pro domácnost, ale i na vytápění interiéru. Každý z nich má svá specifika. Ty vyplývají z jejich užitkové funkce a z finančních možností, které máme k dispozici. V obou případech můžeme získat na jejich realizaci příspěvek od státu.
 

Plynový kotel

K zařízením z nejnižší pořizovací cenou patří kondenzační plynový kotel. Na vytápění a ohřev je schopen využít téměř všechno teplo ze spalování zemního plynu. Je jednoduše ovladatelný, produkuje minimální množství emisí. Vykazuje vysokou účinnost při výrobě tepla a ohřevu vody. Plynový kotel můžeme využívat k vytápění, nebo k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Může být primárním zdrojem tepla, nebo doplňkovým zdrojem tepelné energie k fototermickém systému ohřevu vody. Jeho nezanedbatelnou výhodou je, že zabírá velmi málo místa. Z finančního hlediska znamená nízkou vstupní investici a z hlediska montáže rychlou instalaci, v podstatě kdekoliv, kde je k dispozici plynová přípojka.
 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Tepelné čerpadlo využívá energii, která je všude kolem nás zdarma a v neomezeném množství. Funguje opačně jako lednička: při ledničce je teplo odváděno zevnitř ven, při tepelném čerpadle z vnějšího prostředí, ze vzduchu, směrem dovnitř, do budovy. A je jedno, jestli do starší, nebo do novostavby. Ohřeje vám vodu, ale i vytopí dům. Pokud je správně vybrané a instalované, pracuje úsporně, na plný výkon a téměř bezhlučně. Dokonce i za polárním kruhem. Při sečtení vstupních a provozních nákladů, vyšší pořizovací cena znamená nižší náklady a účty za teplo, přičemž návratnost investice začíná od pěti let. Na jeho pohon můžete využívat elektřinu nebo plyn. Pokud si vyrábíte elektřinu sami, získáváte teplo z úplně obnovitelného zdroje. A i na toto zařízení vám může přispět stát.

 

Ekonomika a návratnost

Životnost fotovoltaického a fototermického systému je v současnosti 25 - 30 let. Návratnost investice je cca 6 - 12 let. Závisí na velikosti systému, geografických podmínkách a množství technologických prvků použitých v konkrétním případě. Při kondenzačním plynovém kotli se doba návratnosti investice pohybuje v rozmezí cca 5 - 7 let, ale stále se zkracuje. Investice do tepelného čerpadla se může vrátit po 6 - 11 letech provozu.

 

Ohřev vody a přitápění