Program podpory Marketing - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 19. prosince 2018

IV. Výzvu programu podpory Marketing – Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Výzva je zaměřena na posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich.

Alokace pro IV. Výzvu programu podpory Marketing – Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích je stanovena ve výši 200 mil. Kč. Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Veškeré informace k Výzvě naleznete ZDE.

eu3