thermo-wh-20

THERMO WH 2.0

Solární systém pro ohěv vody Sunmander / SOLAR OPTIMUM 2 kW

 

MATERIÁL:

 •  
 • 1x Sun Wing T4 Alu 2,66- plochý kolektor
 • Solarní Zásobník 200l
 • Regulační jednotka
 • Odvzdušňovací ventil 
 • Přípojka kolektoru
 • Nemr. kapalina do -33C (20 ltr)
 • Držák exp. nádrže, nerez přípoj s ventilem
 • Expanzní nádoba 18 ltr.
 • Termosměšovací ventil ¾“
 • Montaž
 • Dovoz
 • Potrubí 15m + základní šroubování solár
 • Kotvení na potrubí 4x
 

SLUŽBY:

 •  
 • montážní práce
 • dovoz
 • zkoušky potřebné na uvedení zařízení do provozu
 • energetické hodnocení projektu dle §10
 • ​zkoušky a revize potřebné na uvedení zařízení do provozu
 • Vyřízení dotace na SFŽP

 

Cena 108.881 KČ S DPH
Dotace 40.000 KČ S DPH
Cena po odečtu dotace 68.881 KČ S DPH