Státní příspěvek

Na všechny naše systémy ohřevu vody a vytápění z alternativních zdrojů múžete do roku 2021 čerpat DOTACE v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Veškerou agendu spojenou s přípravou podkladů a podáním žádosti o dotaci vyřídíme za vás.

Jsme schopni zajistit vyřízení EXTERNÍ DOTACE NZÚ i pro montážní firmy a jejich zákazníky.

O PROGRAMU

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Žádosti o dotace budou přijímány na základě časově omezených výzev.

ce info : www.novazelenausporam.cz

Dotace NZÚ - kontinuální výzva do roku 2021

Zajistíme pro vás  kompletní servis spojený s vyřízením dotace Nová zelená úsporám pro všechny naše systémy ohřevu vody a vytápění z alternativních zdrojů. S týmem zkušených specialistů pro vás  dokumenty vyhotovíme a podáme za vás i žádost.

Dokumenty zajišťované dodavatelem TWI

  •       vyhotovení projektu a energetického posudku Zelená úsporám
  •       podání žádosti na fond MŽP
  •       poskytnutí všech formulářů
  •       poradenství suvisející s touto agendou

 

Dokumenty dodané zákazníkem k vyřízení dotace

  •       zapůjčení (kopie) projekční a stavební dokumentace k rodinnému domu pro vyhotovení projektu solárního systému dle kritérií programu Zelená úsporám
  •       souhlasné prohlášení spoluvlastníků v případě 2 majitelů
  •       list vlastnictví k nemovitosti (1 originál ne starší 90 dní v den podání žádosti)
  •       potvrzení o vlastnictví bankovního účtu (1 podepsaný originál) např. potvrzení z banky o vlastnictví účtu, nebo výpis z účtu s uvedenou identifikací vlastníka účtu, bankovního ústavu a čísla účtu (stačí kopie)

 

Přehled dotací pro solární systémy

oblast podpory C: Efektivní využití zdrojů energie

Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

podoblast C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

C.3.1. Solární systémy pro ohřev teplé vody, výše dotace 35.000 Kč (Ústecký a Moravskoslezský kraj:  zvýhodnění o + 10%)

C.3.2. Solární systémy pro ohřev vody a přitápění, výše dotace 50.000 Kč (Ústecký a Moravsko-slezský kraj:  zvýhodnění o + 10%)          

C.5.  Dotace na projekční dokumentaci na oblast C3: Maximální výše podpory činí 5.000 Kč

 

Přehled dotací pro tepelná čerpadla

oblast podpory C: Efektivní využití zdrojů energie

Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

podoblast C.2. Výměna zdrojů tepla

C.2.7. Tepelné čerpadlo vzduch – voda, výše dotace: 60.000 Kč (Ústecký a Moravskoslezský kraj: zvýhodnění o + 10%)

C.5. Dotace na projekční dokumentaci na oblast C3: Maximální výše podpory činí 5.000 Kč.

 

Přehled dotací pro fotovoltické systémy

oblast podpory C: Efektivní využití zdrojů energie

Využití obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektrické energie

podoblast C.3. Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

C.3.4 Fotovoltický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a  celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1                          výše dotace: 55 000 Kč

C.3.5      Fotovoltický systém  s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1                                                                                                        výše dotace: 70 000 Kč

C.3.6      Fotovoltický systém  s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1                                                                                                        výše dotace: 100 000 Kč

C 3.7      Fotovoltický systém  s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1                                                                                                        výše dotace: 150 000 Kč

C.5. Dotace na projekční dokumentaci na oblast C3: Maximální výše podpory činí 5.000 Kč.