night-3440762_1920

Blanka Vašicová

Na konci listopadu 2020 mi firmou Sunmander bylo nainstalováno tepelné čerpadlo včetně akumulační nádrže, a solární systém na podporu vytápění a předehřev teplé vody. Dříve jsme náš dvoupodlažní dům vytápěli tuhými palivy.

Po ukončení první topné sezóny mohu říci, že jsem zaznamenala výraznou úsporu v nákladech na topení a ohřev vody. Oproti vytápění tuhými palivy, jsou náklady na vytápění tepelným čerpadlem, včetně ohřevu teplé vody, téměř poloviční. Ačkoliv jsme z počátku řešili umístění jednotlivých komponent a funkčnost celého systému, mohu říci, že konečné provedení splnilo, a svojí efektivitou i předčilo, mé očekávání. Firmu Sunmander tedy mohu vřele doporučit, a to nejen pro vysokou kvalitu jednotlivých komponent, ale i pro vstřícný a odborný přístup k řešení celého systému vytápění.